Monday, January 24, 2005

مرگ یوسف فرمانی از شهرستان سایین قالا (شاهین دژ) در بیجار-آذربايجانمرگ یکی از فعالین حرکت ملی آذربایجان جنوبی توسط جمهوری اسلامی ایران

یوسف فرمانی فرزند اسکندر از اهالی شهرستان سایین قالا (شاهین دژ) که در بیجار مشغول خدمت سربازی بود، چند ماه قبل توسط حفاظت اطلاعات پادگان نیروی انتظامی بیجار به جرم فعالیتهای پان تورکیستی و جاسوسی علیه رژیم و به نفع کشور بیگانه، برای چندمین بار دستگیر و تحت بازجوئی و شکنجهء شدید قرار گرفته بود، فوت كرده استּ.

یوسف فرمانی اخیرأ هنگام پخش و توزیع کتابهای ترکی و اعلامیه و سی دی های حرکت ملی در بین سربازان، دستگیر شده بود، وى پس از تحمل مدتی بازجوئی و شکنجه و حبس در سلولهای انفرادی در تاریخ: 14.9.1383 فوت نموده است. جسد وی بعد از 10 روز به خانوادهء اش تحویل داده شده و طبق سفارشات اداره اطلاعات ، خانوادهء مرحوم یوسف فرمانی حق اظهار و بیان این جنایت را نداشتند.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home