Tuesday, December 13, 2005دقت: اين نوشته از ديدگاه قوميت گرائي افراطي كردى و توسعه طلبى کردی و ترك ستيزانه نوشته شده استּ

گروس برای كردستان و كردستان برای گروس

6 آذر 84

شاید برای برخی از كردها عجیب باشد كه به تازگی دوباره زمزمه هایی در خصوص خدشه وارد كردن به هویت كردی (شیعه -سنی) منطقه ی گروس و مركز آن بیجار می شنوند، اما این امر نه تنها تازه و بدیع نیست بلكه متاسفانه ادامه ی همان تحركات مذبوحانه ی عده ای قلیل است كه چند سال پیش ضمن تبلیغات در شهر و روستاهای اطراف و تابعه در صدد جمع آوری امضا برای الحاق این بخش ابدی و جدا ناشدنی كردستان به استان همجوار بودند

مهندس رضا سهرابی

و خوشبختانه این تلاش بودار بلافاصه توسط تمامی مردم هوشیار منطقه به خصوص كردهای شیعه و سنی محكوم و مجریان آن نیز بایكوت شدند.

اما دوباره چندی است كه فردی به نام (س - ح) و عده ای معدود از ترك های مهاجر به بیجار طی یك برنامه حساب شده در صدد ترویج تفكرات نخ نما شده ی پان تركیستی در منطقه ی گروس هستند و با استناد به نوشته های برخی از ترك های رادیكال و تندرو كه اكثرا از جانب تركیه حمایت می شوند آنچنان خویش را در بومی نشان دادن محق جلوه گر می نمایند كه اگر كسی از راه دور نظاره گر باشد و گذشته ی تاریخی این سرزمین را نداند گمان می برد كه ما كردها، گروس را به زور و در گذشته ای نه چندان دور از ترك ها ستانده ایم.

حال باید دید چرا و به چه علت این شخص و حامیان معدود او در صدد ترویج این تفكر هستند؟! و با چه قصد و نیتی هویت انكار ناشدنی كردها و حضور هزاران ساله ی ایشان را در این منطقه زیر سوال می برند؟! شاید وارونه جلوه دادن تاریخ و هویت یكی از بزرگترین و مخلص ترین اقوام ایرانی در این منطقه برای آنها منافع خاصی داشته باشد كه اینگونه مصرانه و غنی خود را پرچمدار این چنین تئوری ... نشان می دهند؟! وگرنه كیست كه در این سرزمین زندگی می كند و علی رغم آشنایی ناچیز با تاریخ می تواند هویت كردی (شیعه و سنی) فرق ندارد گروس را نفی نماید و كردها را غاصب نشان دهد.

البته متاسفانه زمزمه های شوم دیگری هم به گوش می رسد كه این تازه اول برنامه است و قرار است در گذر زمان ایشان و یارانشان به محض دستیابی به پست های شورای شهر و سپس فتح شهرداری كنترل مركز منطقه را به دست گرفته و گام به گام تفكر خویش را به جلو ببرند.
ولی باید چقدر ساده انگارانه فكر كرد كه می توان به این سادگی بیجار را ترك زبان و ترك نشین از نوع افراطی جلوه داد و كردها را در مرور زمان در منطقه فراری داد. (حساب هموطنان محترم ترك و اصلا هر فرد دیگری كه در این سرزمین حضور دارد و تنها به وفاق و توسعه ی این بخش از كردستان فكر می كنند جدا هست).

از سوی دیگر هم مطمئن هستیم كه مسئولین دلسوز منطقه و كشوری هوشیار بوده و در اولین فرصت و كوتاه ترین زمان این گونه اهداف مساله دار را برای همیشه از كردستان دور خواهند نمود.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home