Tuesday, December 26, 2006
اعتراض به عدم اشاره به وجود فرهنگ و ملتی متفاوت و مستقل از کورد٬ در سایت فرمانداری بیجار و استانداری کوردستان


خریطه لردن سیلینه ن خالق، یئراوزوندن سیلینه ر!!!

نکته:عدم اشاره به وجود فرهنگ و ملتی متفاوت و مستقل از کورد٬ در سایت فرمانداری بیجار و استانداری کوردستان ٬ما را بر آن داشت که ابتدا موضوع را با رعایت سلسه مراتب به اطلاع فرمانداری بیجار سپس استانداری کوردستان و همچنین معاونت سیاسی امنیتی استانداری برسانیم. تا بلکه بدون مطرح شدن موضوع در سایر سایتهای سیاسی ٬فرهنگی و ...این غفلت و چشم پوشی نژاد پرستانه برطرف شود. اما متاسفانه هیچ پاسخی و یا تغییری در عملکرد سایتهای استانداری کوردستان و فرمانداری بیجار مشاهده ننمودیم!!! تااینکه بنا برآن شد که موضوع را از فازهای دیگر پیگیری نماییم. چنانچه استانداری کوردستان و همچنین سایت فرمانداری بیجار تجدید نظری در بخش فرهنگ و مردم و همچنین جغرافیای استان ننماید ناچاریم، اقدام به بررسی گزینه های دیگر در این رابطه باشیم. پیشاپیش اعلام می کنیم که عامل اصلی هر گونه عواقب بد در این رابطه متوجه مسوولین استان و فرمانداری بیجار و قروه می باشد.

بسمه تعالی

ریاست محترم فرمانداری بیجار
ریاست محترم استانداری کوردستان
معاونت محترم سیاسی امنیتی استانداری کوردستان

با عرض سلام و خسته نباشد ، به اطلاع می رسانم. سایت استانداري - و فرمانداری بیجار دارای اشکالاتی عدیده ای است که عدم اشاره صحیح به تاریخ ، وجه تسميه ، فرهنگ و زبان مردم منطقه ی گروس فاحش ترین ایراد و اشکالی میتواند باشد که می توان بر این سایت گرفت. عدم اطلاع رسانی صحیح و دقیق این سایت نمیتواند از روی ناآگاهی مدیریت این سایت باشد. بلکه چنین می نماید، این سایت بر اساس اعمال نظرهای عده ای نژاد پرست اداره می شود! که شبيه این موضوع را در سایت استانداری کردستان و همچنین سایت سیروان نیوز نیز میبینیم! اگرچه سایت سیروان بخش فرهنگ مردم کردستان را از سایت خود حذف نموده است! شایدآن هم بخاطر انتقادهای وبلاگ بیجار آذربایجان بوده باشد. در هرحال عدم اشاره به وجود فرهنک و ملتی مستقل و متفاوت از فرهنگ کرد در چهار چوبه ی کردستان بی دلیل نمی تواند باشد. سخن کوتاه ٬آنانی که امروز به دنبال نفی وجود ما تورکها و شیعه ها در کردستان هستند. قطعآ در صورتی که خدای ناکرده اگر فرصتی بدست آورند همه را از دم تیغ خواهند گذراند. اگرچه ما به قدرت و توانايی خود واقفیم و هیچ گاه کردها قادر به چنین جسارتی نخواهند بود . ولی گلایه ی ما از فرمانداری بیجار این است که چرا با وجو د اطلاع کامل از متفاوتی فرهنگ و زبان مردم منطقه ی گروس از کردستان در سایت خود هیچ اشاره ای به موضوع ننموده است . لذا درخواست بازنگری سایت را داریم
با تشکر

--------------------------------------------------------

موضوع را یک بار در بخش شکایات سایت در ج نموده ایم ولی هیچ پاسخی در یافت ننموداایم!!!در صورت عدم پاسخ گویی موضوع را در وبلاگ بیجار آذربایجان و سایر سایتهای سیاسی مطرح خواهیم کرد.

با احترام مجدد سید محمد موسوی

0 Comments:

Post a Comment

<< Home