Tuesday, June 12, 2007

کلاس آموزش زبان و ادبیات تورکی

قابل توجه اعضای کانون آیتوس :

کلاس آموزش زبان و ادبیات تورکی از مورخه ی ۵/۲/۸۶ هر هفته روزهای چهار شنبه ساعت ۴ بعد از ظهر مخصوص تورک زبانان برگزار می شود .

کلاسهای آموزش مخصوص غیر تورک زبانان متعاقبا" اعلام خوا هد شد.

کانون فرهنگی اجتماعی آنادیلی آیتوس دانشگاه بیجار

0 Comments:

Post a Comment

<< Home