Wednesday, May 14, 2008

نمایشگاه عکس آذربایجان دردانشگاه کردستان

نمایشگاه عکس آذربایجان دردانشگاه کردستان

آذربایجان اؤیرنجی حرکاتی(سنندج): این نمایشگاه ازتاریخ21/2/87 تا 25/2/87 دردانشگاه کردستان سنندج برگزار شد

نمایشگاه توسط انجمن حیدرباباازتاریخ21 اردیبهشت لغایت 25 اردیبهشت،علیرغم محدودیت های مالی به وجود آمده از طرف مسولین دانشگاه ،نمایشگاه عکسی با محوریت شناساندن مناطق باستانی وجاذبه های آذربایجان ومناطق ترک نشین(ترکمن وقشقایی)برگزار نمودند.این نمایشگاه درفضای بسیارزیبا،مقابل آمفی تئاترمولوی برگزار شدوبااستقبال بسیار خوب دانشجویان واساتید روبروشد،درضمن درقسمتی ازنمایشگاه سوغات آذربایجان به نمایش گذاشته شده بود،لازم به یادآوری است دانشجویان فعال ازربایجانی وانجمن حیدرباباتاکنون سه بار اقدام به اخذ مجوزبرای برگزاری مراسم اختتامیه نمودند که هر سه بارازطرف مسولین دانشگاه با مخالفت روبرو شد

0 Comments:

Post a Comment

<< Home