Sunday, May 17, 2009
جمعه 18 اردیبهشت ماه سال 1388
علل توسعه نیافتگی و عقب ماندگی بیجار گروس!

http://bijar- az.blogsky. com/


با توجه به اینکه در آستانه­ی ورود رهبر معظم انقلاب به شهر بیجار قرار داریم؛ شورای شهر بیجار اقدام به پخش فرم های نظر خواهی در بین مردم بیجار نموده و علل عقب ماندگی و توسعه نیافتگی گروس را از عموم جویا شده است .با توجه به اینکه عموم مردم منطقه واقف اند، مدیریت تبعیض آمیز حاکم بر استان به اصطلاح کوردستان از عمده ترین عوامل عقب ماندگی گروس است. اگر آبهای سطحی این منطقه مهار نشده است، اگر راه ارتباطی مناسب بین شهری وروستایی نداریم، اگر دهستانهای بالای 3 الی4 هزار نفری چون شاه نشین، پیر تاج، توپ آغاج، خسروآباد، خوشمقام و... به شهر ارتقاء نمی یابد وواز امکانات شهری بر خوردار نمی شود؛ اگر کارخانه­ی ذوب آهن در 200 کیلومتر آن سوتر از معدن آهن بیجار احداث میشود؛ اگر کارخانه­ی گچ شورسوی قره­جلی به حال خود رها شده است و... همه نشأت گرفته از مدیریت مسموم حاکم بر استان کوردستان است. به این جهت از دوستان وهمشهریان فهیم درخواست می شود اصلی ترین عامل عقب مانده­گی وعدم توسعه یافتگی بیجار را که همان اعمال تبعیضاتی از سوی مدیریت حاکم بر استان کوردستان است را مد نظر داشته و در پی درخواست­هایشان جدا شدن گروس را از کردستان والحاق آن به زنجان را درخواست نمایید تا شاید مورد توجه معظم اله قرار گرفته و مشکلات منطقه­ی گروس به تور ریشه ای و برای همیشه حل شود .انشالله.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home