Saturday, February 25, 2012

انتشار نشريه اينجي دنيزيم در بيجار-آزربايجاننخستین شماره‌ی فصلنامه ترکی-فارسی اینجی دنیزیم در شهرستان بیجار منتشر شد. این نشریه‌ی سیاسی-فرهنگی که با مدیر مسئولی سید ستار حسینی منتشر می‌شود، در راستای شناساندن زبان ترکی، تاریخ و فرهنگ آذربایجان و نیز معرفی و اعتلای فرهنگ مردم ناحیه بیجار فعالیت خواهد کرد.

در اولین شماره‌ی این نشریه مطالبی در ارتباط با تاریخ، ادبیات و اساطیر ملت ترک، زبان و فرهنگ مردم بیجار و ... منتشر شده است.

http://www.gunazport.com/site/kultur/57-kitap/4880-----l-r--#.T0ijkIOsHeI.facebook

0 Comments:

Post a Comment

<< Home